Τόμος ΣΤ - 1952  
ΣυγγραφέαςΚατηγορίαΤόμοςΣελίδαΕτοςΓλώσσα
Πλάτων Ν.ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ6439 - 4591952Ελληνικά
Τίτλος
Νέα στοιχεία δια την μελέτην των βυζαντινών τειχών του Χάνδακος
Περίληψη PDF
Με την κατεδάφιση ορισμένων τμημάτων των ενετικών τειχών κατά τις εργασίες οικοδομής του κινηματοθεάτρου Απόλλων αποκαλύφθηκαν μέρη του παλαιότερου αραβικού και βυζαντινού τείχους του Χάνδακα. Συμπληρώνεται έτσι η εικόνα που είχε σχηματιστεί για την εξελικτική διαμόρφωση του οχυρωματικού περιβόλου της πόλης με την εξέταση άλλων ανάλογων αρχαιολογικών ευρημάτων και βενετικών χαρτών. Ανιχνεύονται ο αριθμός των βυζαντινών πύργων και η μεταξύ τους απόσταση, καθώς και το ύψος και το σύστημα θεμελίωσης και εδράσεώς τους. Μελετάται επίσης ο τρόπος με τον οποίο τα τείχη διαπλατύνθηκαν και ενισχύθηκαν από τους Βενετούς. Ο οχυρωματικός περίβολος της δευτέρας βυζαντινής περιόδου προσδιορίζεται στο σύνολό του, τόσο ως προς τη μορφή και τη διάρθρωσή του, όσο και ως προς τη θέση του γύρω από την παλιά πόλη. 
 
 
  συντελεστές
© E.K.I.M. & Οικογένεια Καλοκαιρινού