Ελάχιστες απαιτήσεις
 

Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και ο περιηγητής ιστού, είναι:

  • Σύνδεσηστο Internet: > 1 Mbit/Sec.
  • Ανάλυση οθόνης: 1280 x 1024 

Προτείνουμε τη χρήση κάποιων από τους παρακάτω περιηγητές:
  • Mozilla Firefox, έκδοσης 2.0 ή μεταγενέστερη.
  • Internet Explorer, έκδοσης 5.5 ή μεταγενέστερη.
  • Netscape Navigator, έκδοσης 6.0 ή μεταγενέστερη.

Ο περιηγητής ιστού θα πρέπει να υποστηρίζει τα πρότυπα HTML 4.0 και CSS 2.0 και να έχει ενεργοποιημένη τη Javascript.
Στον Η/Υ πρέπει να είναι εγκατεστημένα προγράμματα τα οποία επιτρέπουν την προβολή των αρχείων: