Τόμος Η - 1954  
ΣυγγραφέαςΚατηγορίαΤόμοςΣελίδαΕτοςΓλώσσα
Παρλαμάς Μ. Γ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ8171 - 2031954Ελληνικά
Τίτλος
Πρωτόκολλον του Γενικού Αρχηγείου των ανατολικών επαρχιών Κρήτης κατά την επανάστασιν του 1878
Περίληψη PDF
Δημοσιεύεται το πρωτόκολλο εξερχομένων του Γενικού Αρχηγείου των ανατολικών επαρχιών της Κρήτης κατά την Επανάσταση του 1878. Στο Αρχηγείο συμμετείχαν ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης ως Γενικός Αρχηγός, ο Αντώνιος Ζωγράφος-Ξανθουδίδης ως Υπαρχηγός, ο Δράκος Σφακιανάκης ως Αρχιυπασπιστής και Αρχιγραμματέας και ο Δαυίδ Ξανθουδίδης ως Ανθυπασπιστής και Υπογραμματέας. Διηύθυναν τις πολεμικές επιχειρήσεις των επαρχιών Πεδιάδος, Ρίζου (Βιάννου), Λασιθίου, Μεραμβέλλου, Ιεράπετρας και Σητείας. Το πρωτόκολλο περιήλθε στο προσωπικό αρχείο του Δράκου Σφακιανάκη και στη συνέχεια στο Αρχείο Ιστορικών Εγγράφων και Φωτογραφιών του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. Περιέχει τις διαταγές και τα έγγραφα που εκδόθηκαν από την 23η Μαρτίου ως την 21η Ιουλίου 1878, καταχωρημένα σε περίληψη ή σε αντίγραφο, κατά χρονική σειρά και με αύξοντα αριθμό 
 
 
  συντελεστές
© E.K.I.M. & Οικογένεια Καλοκαιρινού