Τόμος Η - 1954  
ΣυγγραφέαςΚατηγορίαΤόμοςΣελίδαΕτοςΓλώσσα
Πλάτων Ν.ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ8143 - 1631954Ελληνικά
Τίτλος
"Mich. Ventris-J. Chadwick, Evidence for Greek Dialect in the Mycenaean Archives, "Journal of Hellenic Studies" LXXIII (1953), pp. 84-103 – John Chadwick, Greek Records in the Minoan Script, "Antiquity" Νο 108 Dec. 1953, p. 193 ss. – Mich. Ventris, A Note on Decipherment Methods, ibid. p. 200 ss. – Mich. Ventris, King’s Nestor Four-handled Cups, Greek Inventories in the Minoan Script, "Archaeology" Spring 1954 – Carl Blegen, An Inscribed Tablet from Pylos, "Αρχαιολ. Εφημερίς", τόμος εις μνήμην Γ. Οικονόμου, σσ. 59-62"
Περίληψη PDF
Το πρόβλημα της ανάγνωσης της μινωικής γραφής τέθηκε σε νέες βάσεις χάρη στις προσπάθειες των Michael Ventris, John Chadwick και Carl Blegen για την αποκρυπτογράφηση των πινακίδων της Γραμμικής Β΄ που προέρχονται από την Κνωσό και την Πύλο. Πρόκειται για ένα σοβαρό επιστημονικό εγχείρημα, που βρίσκεται ακόμα σε προκαταρκτικό και πειραματικό στάδιο. Παρουσιάζεται αναλυτικά η πορεία που ακολουθήθηκε από τον Ventris κατά την εφαρμογή των μεθόδων αποκρυπτογράφησης, συγκεφαλαιώνονται τα κυριότερα αποτελέσματα των αναγνωστικών προσπαθειών που ακολούθησαν και διατυπώνονται ορισμένες επιφυλάξεις για την ασφάλεια των εξαγόμενων συμπερασμάτων. Τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα ενθαρρύνουν τη συνέχιση των εργασιών, αλλά δεν υπάρχει ακόμα η βεβαιότητα ότι το πρόβλημα λύθηκε. 
 
 
  συντελεστές
© E.K.I.M. & Οικογένεια Καλοκαιρινού