Τόμος Ζ - 1953  
ΣυγγραφέαςΚατηγορίαΤόμοςΣελίδαΕτοςΓλώσσα
Καψωμένος Σ. ΓΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ7446 - 4501953Ελληνικά
Τίτλος
Ετυμολογικά της κρητικής διαλέκτου
Περίληψη PDF
Η μορφολογική και σημασιολογική απόσταση του ρήματος ζυγώνω, με τη σημασία "πλησιάζω" της κοινής νέας ελληνικής, από το ρήμα ζιγώνω-ζιγώχνω, με τη σημασία "αποδιώκω" ή "καταδιώκω" της νεότερης κρητικής διαλέκτου, καθιστούν πιθανή την προέλευση του διαλεκτικού τύπου από το συνώνυμο διώκω-διώχνω. Αντίστοιχα το σύνθετο αποζιγώνω προέρχεται πιθανότατα από το αρχαίο αποδιώκω. Ο κρητικός διαλεκτικός τύπος όντιμος δεν πρέπει να σχετίζεται με το έτοιμος-ότοιμος, αλλά με το ότι μη ή ότε μη, που είναι παράλληλο και συνώνυμο με το ει μη, δηλαδή "εκτός, παρά (μόνο)", το οποίο κατέληξε να σημαίνει απλώς "αλλά". Ο επιρρηματικός τύπος ομπανέ, που χρησιμοποιείται στην Κρήτη με τη σημασία "αυτό το βράδυ", παράγεται από τη φράση όπου αν έ(νι), δηλαδή "όπου νά 'ναι", "εντός ολίγου", "όσον ούπω". 
 
 
  συντελεστές
© E.K.I.M. & Οικογένεια Καλοκαιρινού