Τόμος ΣΤ - 1952  
ΣυγγραφέαςΚατηγορίαΤόμοςΣελίδαΕτοςΓλώσσα
Λαούρδας Β.ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ6299 - 3201952Ελληνικά
Τίτλος
Αι μικρογραφίαι του Ερωτοκρίτου (Κώδιξ του Βρεττανικού Μουσείου Harley 5644)
Περίληψη PDF
Ο κώδικας Harley 5644 του Βρετανικού Μουσείου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μάρτυρες της παράδοσης του Ερωτοκρίτου. Η αντιγραφή του ανάγεται στο έτος 1710. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα τον αγόρασε ο H. Wanley, βιβλιοφύλακας του Edward Harley, από έναν νέο ονόματι Νικόλαο Ροδόσταμο στην Κέρκυρα. Κοσμείται από 122 μικρογραφίες που παρακολουθούν στενά το κείμενο και αποτελούν εικονογραφημένα σχόλια στην πλοκή του έργου. Κάποιες από αυτές συνοδεύονται από ελληνικές επιγραφές από το χέρι του αντιγραφέα, ενώ άλλες φέρουν επιγραφές στα ιταλικά, ενισχύοντας την υπόθεση ότι ο συνθέτης των μικρογραφιών είχε ιταλική καταγωγή. Οι μικρογραφίες περιγράφηκαν αναλυτικά από τον πρώτο εκδότη του Ερωτοκρίτου Στέφανο Ξανθουδίδη. Οι περιγραφές του αναδημοσιεύονται από κοινού με φωτογραφικές αναπαραστάσεις του συνόλου των μικρογραφιών. 
 
 
  συντελεστές
© E.K.I.M. & Οικογένεια Καλοκαιρινού