Τόμος ΣΤ - 1952  
ΣυγγραφέαςΚατηγορίαΤόμοςΣελίδαΕτοςΓλώσσα
Φανουράκης Ευμ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ6133 - 1541952Ελληνικά
Τίτλος
Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας αποκείμενα εν τω Μουσείω Ηρακλείου (μέρος 1ο)
Περίληψη PDF
Συνεχίζεται η έκδοση πηγών της κρητικής εκκλησιαστικής ιστορίας με έγγραφα του μητροπολίτη Κρήτης Μελετίου των ετών 1834-1838. Συγκεκριμένα δημοσιεύονται: α) επιστολή του μητροπολίτη Ηρακλείας Διονυσίου· β) επιστολή της Εφορικής Κάσας για τον διακανονισμό χρεών· γ) δεύτερη επιστολή του Ηρακλείας Διονυσίου· δ) δεύτερη επιστολή της Εφορικής Κάσας· ε) τρίτη επιστολή του Ηρακλείας Διονυσίου· στ) επιστολή του μητροπολίτη Τζερβενού Νεοφύτου προς τον μητροπολίτη Τορνόβου· ζ) τρίτη επιστολή της Εφορικής Κάσας· η) επιστολή του Τορνόβου Ιλαρίωνος· θ) συστατική επιστολή του Πατριάρχη Αλεξανδρείας για λογαριασμό δύο Αρμενίων που μεταβαίνουν στην Κρήτη για περιουσιακές τους υποθέσεις· ι) επιστολή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων, με την οποία βεβαιώνεται η γνησιότητα ομολογίας του Κοινού του Παναγίου Τάφου· ια-ιβ) επιστολές του προέδρου Καρπάθου Μεθοδίου· ιγ) επιστολή του μητροπολίτη Αδριανούπολης Γερασίμου. 
 
 
  συντελεστές
© E.K.I.M. & Οικογένεια Καλοκαιρινού