Τόμος Γ - 1949  
ΣυγγραφέαςΚατηγορίαΤόμοςΣελίδαΕτοςΓλώσσα
Λαούρδας Β.ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ3392 - 3981949Ελληνικά
Τίτλος
Effenterre, Henri van., La Crète et le monde grec de Platon à Polybe (Bibliothèque des écoles françaises d’Athènes et de Rome, fascicule cent-soixante-troisième), Paris 1948, σελ. 340
Περίληψη PDF
Τις σχέσεις της Κρήτης με τον ελληνικό κόσμο από την εποχή του Πλάτωνα ως τη ρωμαϊκή κατάκτηση αναλύει ο Henri van Effenterre, αξιοποιώντας μνείες αρχαίων ελλήνων συγγραφέων, επιγραφές κι αρχαιολογικά ευρήματα. Από τα θέματα του βιβλίου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν: η ερμηνεία των απόψεων του Πλάτωνα για την Κρήτη, η εξέταση της δράσης των κρητών μισθοφόρων και ο έλεγχος των αυστηρών χαρακτηρισμών του Πολύβιου. Περαιτέρω ανάλυσης χρήζουν ορισμένες πληροφορίες που παραδίδονται από τον Πίνδαρο, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, καθώς και από δραματικά έργα κι επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογίας. Θα μπορούσαν επίσης να εξετασθούν τόσο η παρουσία των Κρητών στην Αίγυπτο και η ανάπτυξη των δημοκρατικών θεσμών στο νησί, όσο και οι όροι της οικονομικής ζωής και η εξέλιξη της θρησκείας. 
 
 
  συντελεστές
© E.K.I.M. & Οικογένεια Καλοκαιρινού