Τόμος Γ - 1949  
ΣυγγραφέαςΚατηγορίαΤόμοςΣελίδαΕτοςΓλώσσα
Τωμαδάκης Ν. Β. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ3167 - 2031949Ελληνικά
Τίτλος
Δύο Κρήτες πατριάρχαι Αλεξανδρείας συγχεόμενοι: Γεράσιμος Α΄ Σπαρταλιώτης (1620-1636) και Γεράσιμος Β΄ Παλλαδάς (1688-1710)
Περίληψη PDF
Οι πατριάρχες Αλεξανδρείας Γεράσιμος Α΄ Σπαρταλιώτης και Γεράσιμος Β΄ Παλλαδάς, δύο από τους σημαντικότερους κρητικούς ιεράρχες και λογίους των μεταβυζαντινών χρόνων, συγχέονται ως ιστορικές προσωπικότητες και ως συγγραφείς ήδη από τον 18ο αιώνα. Προκειμένου να αποκατασταθεί η ταυτότητα και να χαρτογραφηθεί η συγγραφική παραγωγή του καθενός, ελέγχεται η προγενέστερη βιβλιογραφία με βάση τις βιογραφικές και εργογραφικές πληροφορίες που συνάγονται από τα εκδεδομένα και ανέκδοτα έργα τους, την αλληλογραφία τους, τα βιβλιογραφικά σημειώματα ορισμένων εντύπων που είχαν βρεθεί στην κατοχή τους, καθώς και από άλλες βιβλιακές και αρχειακές πηγές. Δημιουργούνται έτσι οι προϋποθέσεις για την διερεύνηση της πνευματικής τους κατάρτισης, της δράσης και της ιδεολογικής τους τοποθέτησης. 
 
 
  συντελεστές
© E.K.I.M. & Οικογένεια Καλοκαιρινού