Τόμος Α - 1947  
ΣυγγραφέαςΚατηγορίαΤόμοςΣελίδαΕτοςΓλώσσα
Πλάτων Ν.ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ1239 - 2551947Ελληνικά
Τίτλος
Συμβολή εις το τοπωνυμικόν, την τοπογραφίαν και την ιστορίαν των πόλεων και φρουρίων της Κρήτης. Α΄. Τα τείχη του Χάνδακος κατά την β΄ βυζαντινήν περίοδον. Β΄. Συμπληρωματικά τινα εις τα περί της προελεύσεως του ονόματος Χανιά.
Περίληψη PDF
Εν αντιθέσει με παλαιότερες θεωρίες για την ολοσχερή καταστροφή των τειχών του Χάνδακα κατά την ανάκτησή του από το Νικηφόρο Φωκά και για την έλλειψη οχύρωσης έως την κατάληψη της πόλης από τον γενουάτη Pescatore, υποστηρίζεται με αρχαιολογικά, τοπωνυμικά και άλλα τεκμήρια ότι έγινε νέα οχύρωση στο Χάνδακα, στην οποία ενσωματώθηκαν υπολείμματα των αραβικών τειχών και που διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια της δεύτερης βυζαντινής περιόδου. Χάρη σε αρχαιολογικά ευρήματα και σε βενετικές ιστορικές πηγές ενισχύεται επίσης η θεωρία ύπαρξης μιας προελληνικής πόλης με το όνομα Βαλχανία ή Βουκανία κοντά στη Σούδα, από όπου είναι πιθανόν να προήλθε το τοπωνύμιο Χανιά, το οποίο επικράτησε την εποχή της αραβικής κατάκτησης. 
 
 
  συντελεστές
© E.K.I.M. & Οικογένεια Καλοκαιρινού